Stimați colegi,

Deoarece pandemia de coronavirus este în plină desfășurare și perspectivele unei evoluții favorabile care să permită organizarea evenimentului la data programată în condiții de deplină siguranță pentru sănătatea participanților este incertă, Comitetul de Organizare și Conducerea BIAP au decis amânarea manifestării până în primăvara anului 2021.

Data exactă a sesiunii științifice anunțate vă va fi comunicată în timp util.

Cu toate urările de bine,
Conf. univ. dr. Sebastian Cozma
Președinte al SRAPC

Program

14:00 h

Opening

Andrea Bohnert
President of BIAP

Sebastian Cozma
President of the Scientific Session

14:10 h

Andrea Bohnert

About BIAP

14:25 h

Sebastian COZMA

The action for hearing loss in Romania: words and facts

14:55 h

Kristin KERKHOFS

Universal Early hearing screening in Flanders— 20 years of experience

15:20 h Pause

15:40 h

Dr. Thomas WIESNER

Diagnostic options for testing the hearing of young children

16:10 h

Mariana DI MAGGIO
Adoracion JUAREZ SANCHEZ

Inclusive school model “Tres Olivos”
Hearing technology for small children

16:50 h

Discussion

17:30 h

Closing

Scientific Session of BIAP –  Wednesday, 29th of April 2020

Speaker

Andrea Bohnert
President of BIAP, University Medical Center Mainz,
Department of Otolaryngology, Head and Neck Surgery,
Pediatric Audiology Mainz,Germany

Sebastian Cozma
University of Medicine and Pharmacy ”Grigore T. Popa” Iasi, Romania/ENT Department
Head of Audiology and Vestibulogy Department – Clinical Rehabilitation Hospital Iasi
President of the Romanian Society of Audiology and Communication Disorders

Kristin Kerkhofs
Pediatric Audiologist Rehabilitation Center De Poolster Burxelles, Belgium

Dr. Thomas Wiesner
Vice-President of BIAP Werner Otto Institut, Hamburg, Germany

Mariana Maggio De Maggi
Speech and language therapist and Audiologist., MSc Phonak Pediatric Program Spain co-director , Spain

Adoracion Juárez Sánchez
Honorary President of BIAP, Speech and language therapist, PhD in Psychology, Tres Olivos School founder , Spain

Organisation

President

Andrea Bohnert
University Medical Center Mainz
Department of Otolaryngology,
Head and Neck Surgery
Pediatric Audiology
D-55131 Mainz
Germany

General Secretary

Dr. med. Laurent Demanez
CHU Sart Tilman
Deapartment of ENT
B-4000 Liege
Belgium

National Secretaries

Information available on the website of BIAP

Internet

Further information in the four working languages
can be found on the following address
www.biap.org
Please click to the respective flag / language !

President of the Scientific Session

Assoc. Prof. Sebastian Cozma

University of Medicine and Pharmacy ”Grigore T. Popa”, Iasi, Romania/ENT Department
Head of Audiology and Vestibulogy Department – Clinical Rehabilitation Hospital Iasi
President of the Romanian Society of Audiology and Communication Disorders

Registration

Due to the limited number of places, please register as soon as possible by sending an email to the two email addresses below:
andrea.bohnert@unimedizin-mainz.de
office@srapc.ro

Free entrance!

The Scientific Session of BIAP is certificated with 4 points from the German Society of Audiology (DGA).

Conference Address

Ion Mincu Conference Center@Capital Plaza Hotel, Bd. Iancu de Hunedoara, nr 54, sector 1, 011745 București, România

With the contribution of: