Congresul Societatii Romane de Audiologie si Patologia Comunicarii – Informatii utile

Toate câmpurile marcate cu * sunt obligatorii.

Programul Secretariatului:

         Joi, 12 septembrie 2019, între orele 09:00 – 19:00;

         Vineri, 13 septembrie 2019, între orele 09:00 – 19:00;

       Sâmbătă, 14 septembrie 2019, între orele 09:00 – 19:00.

OPERATORUL EVENIMENTULUI:

Arkona Medical Events

Telefon:0332 401 050

E-mail: congres@srapc.ro

Pentru bună desfășurare a conferinței, vă rugăm să luați în considerare următoarele recomandări:

PARTICIPANȚI

 Materialele evenimentului vor fi primite de participanții care au achitat taxa până la data de 1 septembrie 2019. Acestea vor fi înmânate doar titularilor de drept. Înscrierile pe loc nu garantează primirea materialelor menționate și nici a certificatului de participare în ultima zi a manifestării. Taxa de participare asigură accesul la prezentările în plen, coffee-break-uri și spațiul expozițional. Vă recomandăm să purtați ecusonul pe tot parcursul desfășurării manifestării.

Rezidenții și membrii SRAPC trebuie să prezinte la secretariatul evenimentului dovada statutului de medic rezident și membru SRAPC.

CERTIFICATE PARTICIPARE

Participanții la Primul Congres Național al SRAPC vor primi un certificat de participare creditat cu puncte EMC, eliberat de către Colegiul Medicilor din România. Certificatele se vor înmâna exclusiv titularilor de drept sâmbătă, 14 septembrie 2019, la secretariatul evenimentului. În cazul înscrierilor pe loc și/sau înscrierilor realizate greșit, certificatul de participare se va elibera în 3 săptămâni de la terminarea evenimentului.

LECTORI

Memory stick-urile, CD-urile sau DVD-urile cu prezentările dumneavoastră vor fi aduse la pupitrul tehnic din sala de conferințe în dimineața zilei în care are loc expunerea sau în pauzele dintre sesiuni.

Vă rugăm să respectați timpul alocat prezentărilor! La finalul prezentării, va fi emis un semnal sonor de avertizare a expirării timpului. În decursul prezentării veți avea pe ecran numărătoarea inversă a timpului rămas.

INFORMAȚII ORGANIZATORICE

Orice formă de publicitate în afara pachetelor Primului Congres Național al SRAPC, este interzisă.

Vă rugăm ca, din respect pentru lectori și ceilalți participanți în auditoriu, pe toată perioada prezentărilor să activați opțiunea Silent la telefoanele mobile.

The secretariat’s program

Thursday, September, 12th, 2019 between 9:00 am – 7:00 pm

Friday, September, 13th , 2019 between 9:00 am – 7:00 pm

Saturday, September, 14th, 2019 between 9:00 am – 7:00 pm

EVENT OPERATOR

Arkona Medical Events

Phone : 0332 401 050

E-mail: congres@srapc.ro

For the good performance of the conference, please consider the following recommendations:

PARTICIPANTS

The event materials will be received by participants who have paid the fee by September, 1st, 2019. They will only be handed over to the rightholders. On-the-spot registrations do not guarantee the receipt of the mentioned materials or the certificate of participation on the last day of the event. The participation fee provides access to plenary sessions, coffee breaks and exhibition space. We recommend wearing the badge throughout the event.

Postgraduate students and SRAPC members must provide proof of status of postgraduate students and SRAPC member at the event secretariat.

CERTIFICATE OF PARTICIPATION

Participants at the First National Congress of SRAPC will receive a certificate of participation accredited with EMC credits, issued by the Romanian College of Physicians. Certificates will be handed over exclusively to rightholders on Saturday, September, 14th, 2019, at the event’s secretariat. In the case of on spot registrations and / or mistaken entries, the participation certificate will be issued within 3 weeks after the end of the event.

SPEAKERS

Memory sticks, CDs, or DVDs with your presentations will be brought to the conference room’s technical desk on the morning of the day of exposure or breaks between sessions.

Please respect the presentation time! At the end of the presentation, a beep sound warning signal will be issued. During the presentation, you will have the countdown of remaining time on the screen.

ORGANIZATIONAL INFORMATION

Any form of advertising outside of the First National Congress of SRAPC marketing packages is forbidden.

Please, in respect for speakers and other audience participants, activate the Silent option on mobile phones throughout your presentations.

 

.