Tematică

Screening auditiv

Identificarea precoce a pierderii auzului (screening și diagnostic) la nou-născuți

Screeningul auditiv la școlari

 

Soluții de protezare auditivă convențională:

Protezarea auditivă convențională în practica clinică – update

Proteze auditive cu transmisie osoasă

 

Dispozitive auditive implantabile

Implantul cohlear în abilitarea/reabilitarea auditiv-verbală: state-of-the-art

Particularități audiologice ale diferitelor implanturi auditive

Adaptarea/reglajul implantului cohlear

Rezultatele implantării cohleare

Proteze implantabile cu transmisie osoasă

 

 

 

Diagnostic audiologic și vestibular

Mijloace moderne de diagnostic în vestibulogie

Candidatura pentru implantul cohlear

Diagnosticul hipoacuziei: instrumente și metodologii

Electrofiziologie auditivă

Surditatea de cauză genetică

Audiologie pediatrică

 

Patologie auditivă și vestibulară

Patologia din spectrul neuropatiei auditive

Patologia auditivă centrală

Surditatea unilaterală

Surditatea brusc instalată

Hipoacuzia de transmisie: sindromul celei de-a treia ferestre

Declinul cognitiv și demența în relație cu hipoacuzia

Patologia vorbirii în relație cu hipoacuzia

Sindroamele vertiginoase și tulburările de echilibru

Patologia retrocohleară: Schwannomul de nerv vestibular – diagnostic și tratament

Hearing screening

Early identification of hearing loss (screening and diagnosis) in neonates

Hearing screening in school children

 

Conventional hearing aids:

Conventional hearing aid in clinical practice – updates

Bone conduction hearing aids

 

Implantable hearing devices

Cochlear implants in auditory rehabilitation: state-of-the-art

Audiological particularities of different hearing implants

Cochlear implant fitting

Cochlear implant outcomes

Implantable bone conduction hearing aids

 

Audiology and vestibulogy – diagnostic

Modern instruments of diagnostic in vestibulogy

Cochlear implant candidacy

Diagnostic in hearing loss: instruments and methods

Auditory electrophysiology

Hearing loss: genetic issues

Pediatric audiology

 

Auditory and vestibular pathology

Auditory neuropathy spectrum disorders

Central auditory processing disorders

Single side deafness

Sudden hearing loss

Conduction hearing loss: syndrome of the third window

Cognitive decline and dementia in relation to hearing loss

Speech disorders related to hearing loss

Vertigo and balance disorders

Retrochlear pathology: Vestibular Schwannoma – diagnosis and treatment